سایت شیمیدانان ( www.shimidanan.ir ) سلام دوستان عزیز: این تارنما سعی دارد به کمک شما همکاران فرهنگی و علاقه مندان شیمی مکانی ایجاد نموده که بتوان محلی دوستانه برای بحث و ارائه مطالب متنوع شیمی و درسی درراستای اهداف آموزش شیمی در فضای مجازی باشد.منتظر نظرات سازنده شما هستیم. www.shimidanan.ir shimidanan@yahoo.com http://shimidanan.ir 2018-08-15T10:55:32+01:00 text/html 2018-04-20T17:39:11+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری کتب دوازدهم http://shimidanan.ir/post/140 <div><br></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><div style="text-align: center;">سلام :</div><div style="text-align: center;"><br></div></font><div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">کتب دوازدهم بزودی از طریق همین لینک جهت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">دانلود ارایه می گردد .</font></div></div></div> text/html 2018-02-12T08:16:56+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری اصلاحیه کتاب شیمی یازدهم 96 http://shimidanan.ir/post/139 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">سلام :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در ادامه کلیه اصلاحات موجود در کتاب شیمی یازدهم را دانلود نمایید .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#cc0000">در ضمن همکاران محترم آن را به اطلاع دانش آموزان برسانند .</font></div></div> text/html 2018-01-20T02:45:19+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری کلیپ جدول دوره ای http://shimidanan.ir/post/138 <div><br></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">سلام :</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;یک موزیک ویدید جالب در مورد جدول دوره ای عناصر مشاهده نمایید .</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><br></div><div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/mn07s]</div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div></div></div></div> text/html 2017-11-28T13:36:29+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری نرم افزار اندرویدی آزمایشگاه یازدهم http://shimidanan.ir/post/137 <p style="background-color: transparent; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(102, 102, 102);"></span></p><p style="background-color: transparent; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><a href="https://cafebazaar.ir/app/ir.iramooz.azoloom2/?l=fa" target="_blank" style="color: rgb(33, 92, 140); text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/48.jpg"></a><a href="http://iramooz.ir/extrapage/6" target="_blank" rel="nofollow" style="color: rgb(33, 92, 140); text-decoration-line: none;"></a></p><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><br></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 16px;"><strong>&nbsp;<span style="font-size: 13.33px;">سلام :</span><br></strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><div style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><div><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>این برنامه شامل موارد متعدد آموزشی و علمی</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>&nbsp;درس آزمایشگاه علوم تجربی (2) پایه یازدهم می باشد</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>&nbsp; که ویژه همکاران فرهنگی و دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی می باشد.</strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>قسمت های مختلف برنامه &nbsp;:</strong></span></p></div><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;">&nbsp;</span></p></div><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>دانستنی ها</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>&nbsp;( توضیحات کامل و مطالب آموزشی مورد نیاز هر آزمایش )</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>پاسخ سوالات متن و پایان هر آزمایش&nbsp;</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>&nbsp;( 4 فصل به صورت مجزا)</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>مشاهده و دانلود جزوات آموزشی و درسی مرتبط با درس آزمایشگاه</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>بانک سوالات</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>&nbsp;(شامل انواع سوالات به همراه پاسخ تشریحی )</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>بخش آزمایشگاه</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>&nbsp;( آشنایی کامل با وسایل ٬ نکات ایمنی و کمک های اولیه در آزمایشگاه )</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>فیلم های آموزشی &nbsp;متنوع&nbsp;</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>( بیش از 250 فیلم وآزمایش درسی آموزشی )</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 0, 153); font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>طرح درس و بارم بندی ویژه همکاران فرهنگی</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;">&nbsp;</span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>قابلیت استفاده برای جشنواره ها و المپیاد آزمایشگاه</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>و مطالب متنوع دیگر</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>با توجه به تالیف جدید کتاب ٬ما در تلاشیم که مطالب&nbsp;</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>متنوع و بیشتری را در اسرع وقت تهیه و بروزرسانی نماییم .</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>( فعال سازی کل برنامه فقط یک بار از طریق سایت بازار صورت&nbsp;</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>گرفته و کلیه قسمت ها هم زمان&nbsp; و فورا برای همیشه فعال می گردد )</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>&nbsp;با ما همراه باشید .</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>باتشکر</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>( علی حیدری جابری - دبیر شیمی و مدرس کشوری آزمایشگاه علوم)</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>سایت آموزش ایرانی</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>لینک دانلود از سایت بازار:</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><a href="https://cafebazaar.ir/app/ir.iramooz.azoloom2/?l=fa" target="_blank" style="color: rgb(17, 133, 166); text-decoration-line: none;"><strong>https://cafebazaar.ir/app/ir.iramooz.azoloom2/?l=fa</strong></a></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>www.irAmooz.ir</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>کانال</strong></span></p><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><p style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13.33px;"><strong>AZoloom@</strong></span></p> text/html 2017-10-23T03:39:40+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری نرم افزار اندرویدی شیمی 2 یازدهم http://shimidanan.ir/post/136 <div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/312/atrty/1508813799/avrvy/1450115//key/post/312" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/shimi11/2shimi11.jpg"></a></div><div><span style="font-size: 13.33px; background-color: transparent; font-family: Tahoma; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.33px; background-color: transparent; font-family: Tahoma; text-align: right;">با سلام :</span></div><div><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">&nbsp;برنامه شیمی یازدهم با همکاری جمعی از فرهنگیان و اساتیدمجرب شیمی کشور ٬طراحی ٬تولید و آماده شده است .</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">که شامل موارد متعدد آموزشی و علمی ویژه همکاران فرهنگی و دانش آموزان می باشد.</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">قسمت های مختلف برنامه &nbsp;:</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">1- آموزش مفاهیم علمی&nbsp;و کلیدی شیمی یازدهم( درسنامه 3 فصل &nbsp;مجزا )</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">2 - پاسخ تمرینات و خودرابیازمایید ( گام به گام شیمی یازدهم )</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">3 -دانلود و مشاهده انواع جزوات آموزشی و درسی&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">4 - بانک سوالات ( مستمر و پایانی شیمی دهم و المپیادی کنکوری )</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">5- بخش آزمایشگاه ( آشنایی کامل با وسایل ٬ نکات ایمنی و کمک های اولیه در آزمایشگاه )</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">6 - فیلم های آموزشی ( بیش از 150 فیلم وآزمایش درسی و علمی )</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">7 - جدول تناوبی عنصر ها ( آشنایی با عناصر به صورت فارسی )</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">و مطالب متنوع دیگر</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">لینک دانلود :</span></strong></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><a href="https://cafebazaar.ir/app/ir.iramooz.shimi11s/?l=fa" target="_blank" data-mce-href="https://cafebazaar.ir/app/ir.iramooz.shimi11s/?l=fa"><strong><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);">نرم افزار اندرویدی شیمی یازدهم</span></strong></a></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">&nbsp;با ما همراه باشید .</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">باتشکر&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px;"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;">( علی حیدری جابری - دبیر شیمی )</span></p><p style="background-color: transparent; line-height: 18.66px; text-align: right;"></p><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.33px;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.33px; background-color: transparent;">سایت آموزش ایرانی&nbsp;</span></div></span><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.33px;"><div style="text-align: center;"><a href="http://www.iramooz.ir/" rel="nofollow" data-mce-href="http://www.iramooz.ir/" data-cke-saved-href="http://www.iramooz.ir" style="background-color: transparent; font-size: 12px;">www.irAmooz.ir</a></div></span><p></p><p style="background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px; text-align: right;"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.33px; background-color: transparent;">کانال</span></div><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: 13.33px;"><div style="text-align: center;"><a href="http://www.telegram.me/azoloom" rel="nofollow" data-mce-href="http://www.telegram.me/azoloom" data-cke-saved-href="http://www.telegram.me/azoloom" style="background-color: transparent; font-size: 12px;">AZoloom@</a></div></span></div></div><div></div> text/html 2017-09-01T09:31:42+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری طرح درس شیمی یازدهم http://shimidanan.ir/post/135 <div><br></div><div><p style="background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px; text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a title="طرح درس سالانه" href="http://iramooz.com/" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.com"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/46.jpg" style="border: 0px none rgb(0, 102, 204); cursor: default;" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/46.jpg"></a></p><p style="background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px; text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px; text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.33px;">سلام :</span><br></p><p style="background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px; text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.33px;">در ادامه مطلب طرح درس سالانه شیمی یازدهم&nbsp;</span><br></p><p style="background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px; text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.33px;">را دانلود نمایید .</span></p><p style="background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.66px; text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p></div> text/html 2017-07-28T08:01:21+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری دانلود اپلیکیشن زیست دهم http://shimidanan.ir/post/134 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/zist10.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">سلام&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">دانلود اپلیکیشن زیست دهم&nbsp;</font></div> text/html 2017-07-07T15:34:34+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری سوالات کنکور سراسری 96 http://shimidanan.ir/post/132 <div><br></div><div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a title="کنکور سراسری 96" href="http://iramooz.com/post/306" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.com/post/306"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/43.jpg" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/43.jpg"></a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">سلام :</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">در ادامه نمونه سوالات <a href="http://iramooz.ir/" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.ir/">کنکور</a> سراسری سال 1396</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">در رشته های تجربی , ریاضی و علوم انسانی دانلود نمایید.</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p></div> text/html 2017-06-27T06:50:48+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری ضمن خدمت 96 http://shimidanan.ir/post/131 <div><br></div><div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;<a title="ضمن خدمت 96" href="http://iramooz.com/post/305" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.com/post/305"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/42.jpg" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/42.jpg"></a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">سلام :</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"> شیوه برگزاری ضمن خدمت تخصصی کلیه دروس </font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">دروس یازدهم&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">( قابل توجه همکاران فرهنگی مدرس یازدهم )</font></p><p style="text-align: center;" dir="ltr" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p></div> text/html 2017-06-17T15:32:13+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری شیمی دهم http://shimidanan.ir/post/129 <div><br></div><div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://iramooz.com/post/304" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.com/post/304"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/41.png" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/41.png"></a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">سلام :</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">دانلود کتاب شیمی دهم سال 96 را&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">در ادامه دانلود نمایید .</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p></div> text/html 2017-06-03T07:59:12+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری شیمی 3 خرداد 96 http://shimidanan.ir/post/128 <div><br></div><div><div id="ali" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><div class="blogskin-bg"><div class="blogskin-back"><div class="blogskin"><div class="mainbg"><div class="mainl"><div class="post"><div class="xpost"><div class="hid"><p>&nbsp;<br></p><p align="center"><a title="سایت آموزش ایرانی" href="http://iramooz.com/" target="_blank" data-mce-href="http://iramooz.com"><img src="http://s4.picofile.com/file/7943780321/chem3_92.jpg" alt="" width="192" height="252" data-mce-src="http://s4.picofile.com/file/7943780321/chem3_92.jpg" data-mce-style="width: 192px; height: 252px;" style="width: 192px; height: 252px;"></a></p><div id="ali" align="center"><div class="blogskin-bg"><div class="blogskin-back"><div class="blogskin"><div class="mainbg"><div class="mainl"><div class="post"><div class="xpost"><div class="hid"><p align="center"><span data-mce-style="font-size: small;" style="font-size: small;">با سلام :</span></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">سوالات شیمی 3 خرداد 96 سوم تجربی و ریاضی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: center;">را با پاسخ تشریحی در ادامه دانلود نمایید .</p><img class="wp-more-tag mce-wp-more" title="خواندن بیشتر..." src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" alt="" data-wp-more="more" data-wp-more-text="" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" data-mce-src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" style="border-radius: 0px; padding: 0px; border: 0px; box-shadow: none; width: 792px; height: 16px; display: block; margin: 15px auto 0px; outline: 0px; cursor: default; background: url(&quot;images/more.png&quot;) center center repeat-y scroll transparent;"></div> text/html 2017-05-21T02:19:20+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری مجله رشد شیمی http://shimidanan.ir/post/127 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><a href="http://iramooz.com/post/284" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.com/post/284"><img alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8292264218/shmi_117.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8292264218/shmi_117.jpg"></a>&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font size="2">سلام :</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font size="2"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);">مجله رشد شیمی فروردین&nbsp;</span><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);">96</span></font></p></div> text/html 2017-05-21T02:13:41+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری شیمی یازدهم و آزمایشگاه علوم یازدهم http://shimidanan.ir/post/126 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><a title="اخبار و مطالب کتب شیمی و آزمایشگاه علوم یازدهم" href="http://iramooz.ir/post/274" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.ir/post/274"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/21.jpg" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/21.jpg"></a></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><strong><a href="http://iramooz.ir/" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.ir/"><font size="2">سلام :</font></a></strong></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font size="2">با یاری خداوند در نظر داریم که در این پست&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font size="2">آخرین مطالب مربوط به کتاب های شیمی پایه یازدهم&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font size="2">و آزمایشگاه علوم اعم از&nbsp;یازدهم تجربی و یازدهم ریاضی&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font size="2">را به مرور در این مکان قرار دهیم .&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font size="2">با ما جهت دانلودکتاب های یازدهم&nbsp;و مشاهده آخرین اخبار</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font size="2">همراه باشید .</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;</font></p></div> text/html 2017-04-04T04:55:36+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری مجله فناوری نانو http://shimidanan.ir/post/125 <div><br></div><div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a title="ماهنامه اسفند فناوری نانو" href="http://iramooz.com/post/283" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://iramooz.com/post/283"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/24.jpg" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/585/1752205/pic/24.jpg"></a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="2">سلام : </font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="2">ماهنامه فناوری نانو را&nbsp;در ادامه دانلود نمایید .</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p></div> text/html 2017-03-22T04:00:16+01:00 shimidanan.ir علی حیدری جابری سال نو ... http://shimidanan.ir/post/124 <div><br></div><div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/auc8o]</div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سلام :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">برای شما سالی خوش آرزومندیم .&nbsp;</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div>