وبلاگicon
..... *با سلام : در حال راه اندازی سایت شیمیدانان به کمک شما دوستان می باشیم* ..... سایت شیمیدانان ( www.shimidanan.ir ) - لخته شدن شیر
 
سایت شیمیدانان ( www.shimidanan.ir )
دروازه ای رو به جهان شیمی
درباره سایت


سلام دوستان عزیز:

این تارنما سعی دارد به کمک شما همکاران فرهنگی و علاقه مندان شیمی مکانی ایجاد نموده که بتوان محلی دوستانه برای بحث و ارائه مطالب متنوع شیمی و درسی درراستای اهداف آموزش شیمی در فضای مجازی باشد.منتظر نظرات سازنده شما هستیم.

www.shimidanan.ir
shimidanan@yahoo.com

مدیر سایت : علی حیدری جابری
نظرسنجی
مطالب مورد استفاده ی شما :


یکشنبه 10 خرداد 1394

چرا شیر با افزودن نمک خوراکی لخته نمی شود؟

ماشااله جهانی، زهرا حیدری   

گروه شیمی اسلام ابادغرب

کلویید

معمولا" یک ذره کولوئیدی، یا خود نوعی مولکول بسیار درشت معروف به ماکروملکول است، مانند هموگلوبین خون، و یا این‌که از گردهم آمدن تعداد زیادی مولکول کوچک به وجود می‌آید مانند ذرات کولوئیدی گوگرد در آب که از تجمع تعدادی در حدود 1000 مولکول S8فراهم می‌گردند. اگر پرتویی از نور قوی را از این نوع مخلوط بگذرانیم، نوعی تابش خفیف شیری رنگ در آن می‌بینیم. این مخلوط را کولوئید می‌گوییم که حدواسط میان مخلوط سوسپاسیون و محلول همگن است.

پایداری کلوییدها

هریک از ذرات کلوییدی تحت تاثیر دو نیرو قرار دارند:

یکی دافعه ی ناشی از لایه بارداردوگانه در سطح ذرات کلوییدی  و دیگری نیروی جاذبه ناشی از نیروی واندرواسی بین مولکولها.

مجموع این دو نیرو پایداری ذرات کلوییدی را تشکیل می دهد که اگر نیروی دافعه بیشتر باشد ذرات به هم نمی پیوندند و ته نشینی صورت نمی‌گیرد. هرچه ذرات به هم نزدیکتر شوند نیروی جاذبه واندروالسی مولکولها بیشتر شده و ذرات به هم می چسپند.

در حقیقت اگر به طریقی بتوان لایه باردار دوگانه را خنثی یا کوچک کرد ذرات به چسپیده و ته نشین می شوند.

بار روی ذرات کلوییدی ناشی از چیست؟

چرا شیر با افزودن نمک خوراکی لخته نمی شود؟

ماشااله جهانی، زهرا حیدری   

گروه شیمی اسلام ابادغرب

کلویید

معمولا" یک ذره کولوئیدی، یا خود نوعی مولکول بسیار درشت معروف به ماکروملکول است، مانند هموگلوبین خون، و یا این‌که از گردهم آمدن تعداد زیادی مولکول کوچک به وجود می‌آید مانند ذرات کولوئیدی گوگرد در آب که از تجمع تعدادی در حدود 1000 مولکول S8فراهم می‌گردند. اگر پرتویی از نور قوی را از این نوع مخلوط بگذرانیم، نوعی تابش خفیف شیری رنگ در آن می‌بینیم. این مخلوط را کولوئید می‌گوییم که حدواسط میان مخلوط سوسپاسیون و محلول همگن است.

پایداری کلوییدها

هریک از ذرات کلوییدی تحت تاثیر دو نیرو قرار دارند:

یکی دافعه ی ناشی از لایه بارداردوگانه در سطح ذرات کلوییدی  و دیگری نیروی جاذبه ناشی از نیروی واندرواسی بین مولکولها.

مجموع این دو نیرو پایداری ذرات کلوییدی را تشکیل می دهد که اگر نیروی دافعه بیشتر باشد ذرات به هم نمی پیوندند و ته نشینی صورت نمی‌گیرد. هرچه ذرات به هم نزدیکتر شوند نیروی جاذبه واندروالسی مولکولها بیشتر شده و ذرات به هم می چسپند.

در حقیقت اگر به طریقی بتوان لایه باردار دوگانه را خنثی یا کوچک کرد ذرات به چسپیده و ته نشین می شوند.

بار روی ذرات کلوییدی ناشی از چیست؟

بار اکتریکی ذرات کلوییدی که عامل اصلی پایداری آنهاست، ناشی از عوامل مختلف است:

آ) تغییرات در داخل شبکه بلور ذرات (نقص شبکه): مثلاً در ترکیبات سیلسی موجود در خاک رس که عامل اصلی کدورت در آب هستند یک اتم Si در سلول واحد شبکه با اتم دیگر جایگزین شده و که نقص کاتیونی یا انیونی ایجاد شده و ذره ی کلوییدی باردار شود.

ب)جذب سطحی یونها بر سطح ذره کلوییدی: بسیاری از ذرات جامد می توانند یونها را بر سطح خود جذب کنند و باردار شوند.

ج) انحلال غیر یکنواخت: اگر ذره کلوییدی در ساختار خود دارای گروههای باردار مثبت و منفی باشد که این گروهها به یک اندازه در آب حل نشوند موجب عدم توازن بار منفی و مثبت شده و درنتیجه ذره کلوییدی باردار خواهد شد.

 د)یونیزاسیون گروههای عاملی موجود در سطح ذرات: مانند پروتئینها که بار خود را در اثر یونیزاسیون گروههای اسیدی یا آمینی موجود در ساختار خود بدست می آورند.

مکانیسم لخته سازی کلوییدها

مکانیسم تجمع ذرات کلوییدی شامل دو مرحله است:

1- کاهش نیروی دافعه و ناپایدار سازی ذره

2- حرکت ذرات ناپایدار و برخورد آنها با یکدیگر

لخته سازی(Flocculation): به فرایند تجمع ذرات کلوییدی و ایجاد لخته ها و ذرات بزرگتر اطلاق می‌شود.

انعقاد(Coagulation): فرایندی است که طی آن ناپایدار کردن ذرات و تجمع آنها رخ می‌دهد . بنابراین انعقاد فرایندی کلی تر است که لخته سازی یکی از این مراحل(انتقال و حرکت ذرات به سمت هم) را شامل می‌شود.

برای کاهش نیروی دافعه ی بین ذرات مکانیسم چهارگانه‌ای به کار گرفته نی‌شود:

1- متراکم کردن لایه دوگانه الکتریکی روی ذرات:

اگر بتوان لایه دوگانه الکتریکی روی ذرات را متراکم کرد انذازه ذرات کلویید کوچک شده در نتیجه به یکدیگر نزدیک شده ،نیروهای جاذبه واندروالسی مولکولهای انها را به هم می چسپانند و ته نشینی صورت می گیرد.

افزودن یونهایی با بار مخالف موجب افزایش دانسیته بار الکتریکی(کاهش اندازه و زیاد شدن بار) اطراف ذرات شده ونیروی های جاذبه واندروالسی غالب می شوند که باعث نزدیک شدن ذرات به هم می‌شوند.

این مکانیسم با افزودن مقدار زیاد الکترولیت ممکن است همچنین افزایش بار کاتیون موجب افزایش قدرت انعقاد می شود.

برای مثال اگر از کاتیونهای +Na+ ,Ca2+ , Al3 استفاده شود قدرت انعقاد نسبی آنها به ترتیب 1000و10 و1 خواهد بود.

2- جذب سطحی و خنثی سازی بار:

بسیاری از مواد بر روی سطح ذرات کلوییدی جذب می شوند اگر این مواد بار مخالف ذره کلوییدی داشته با شند موجب تقلیل بار یا خنثی کردن بار سطح ذره کلوییدی و در نتیجه ناپایداری ان خواهند شد.

برای مثال دودسیل آمونیوم قادر است بر روی سطح ذرات کلوییدی یدور نقره جذب شده و آنرا با این مکانیسم ناپایدار نماید.

3- به دام افتادن ذره در یک رسوب:

برخی ترکیبات به عنوان هسته ساز عمل کرده و با ایجاد چسپیدن ذرات کلوییدی به انها رسوب کنند. همچنین برخی ترکیبات که در آب رسوب می کنند به هنگام اضافه شدن به کلویید، ذرات کلوییدی را به دام انداخته با خود ته‌نشین کنند.

ترکیباتی مانند آلومینیوم سولفات Al2(SO4)3 کلروفریک FeCl3 با تشکیل رسوب Al(OH)3, Fe(OH)3 با این مکانیسم موجب انعقاد ذرات کلوییدی می‌شوند. در این روش برخلاف روش اول غلظت کمتری از منعقد کننده لازم است.

4- ایجاد پل بین ذرات کلویید با جذب سطحی:

  در سال 1963 LaMer و ILeady تئوری ایجاد پل شیمیایی بین ذرات کلوییدی توسط برخی درشت‌مولکولها یا پلیمرها مطرح کردند. طبق این تئوری برخی مولکولهای درشت یا پلیمر مانند نشاسته، سلولز ، مواد پروتئینی و برخی پلیمرها در طول زنجیر اتمهای کربن خود بارهای الکتریکی دارند که ذره کلوییدی به یک نقطه ان می چسپد  ذره دیگر به قسمت مشابه چسپیده و بین ذرات کلویید پل ایجاد می‌شود  و ذره بزرگتر تشکیل شده و ته نشینی صورت می‌گیرد.

به این منعقد کننده ها پلی الکترولیت نیز می گویند.

 

مکانیسم انعقاد شیر

بررسی چگونگی انعقاد شیر بدون توجه به ساختار آن غیر معقول است.

شیر مخلوطی از چند ماده است و دارای ساختار یا فرمول خاصی نیست. شیر ترکیبی کلوئیدی و بسیار پیچیده است که عمده ترکیبات آن را آب، چربی، پروتئین‌ها، لاکتوز، ویتامین‌ها و مواد معدنی تشکیل می‌دهند. شیر همچنین حاوی مقادیر جزئی از مواد دیگر مانند رنگدانه‌ها، آنزیم‌ها، فسفولیپیدها و گازها می‌باشد.

درصد اجزای تشکیل دهنده شیر در جدول زیر ذکر شده است 

 

مقدارمتوسط%

اجزای شیر

87.5

آب

13

جامد تام

3.9

چربی

3.4

پروتین

4.8

لاکتوز

0.8

مواد معدنی

 

 

محققان از سال 1830 دریافتند شیر دارای دو نوع پروتئین است که با کاهش pH تا حدود 4/6 از هم جدا می شوند. پروتئینی که در این pH  نامحلول است ، کازئین نامیده می شود، که 78% نیتروژن شیر را تشکیل می دهد.پروتئینهای محلول تحت عنوان پروتئین آب پنیر یا پروتئین سرم نامیده می شوند. کازئین ها وβ - لاکتاگلوبولین و α- لاکتاآلبومین در غدد پستانی سنتز می شوند در حالیکه سایر پروتئین های آب پنیر از خون نشأت گرفته اند.

کازئین فسفوپروتئینی با ساختار متخلخل ، دارای مقادیر زیادی پرولین و دارای خاصیت هیدروفوبیک می باشد. کازئین دارای بار الکتریکی نسبتا بالایی است که این امر به سبب حضور گروههای فسفات باند شده به سرین است. α و β و κ – کازئین بخش های مهم آنرا را تشکیل می دهند. مدلی از ساختار کازئین در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 

اگر ایجاد کلویید به دلیل وجود درشت مولکولهای پروتئین و چربی شیر باشد، لخته نمودن این کلویید با لخته سازی کلویید ناشی از ذرات خاک رس در آب متفاوت خواهد بود. پروتئینی به نام کاپا کازئین را فاکتورپایدارکننده(STABILIZING FACTOR)گویند ،زیرا موجب می شود میسل ها در شیر به صورت معلق درآیند ورسوب نکنند ،اگر کاپا کازئین راجداکنند حالت پایدار از بین می رود وپروتئین کازئین در کنار یون کلسیم رسوب می کند ماده ای به نام رنین می تواند کاپا کازئین را از شیر بیرون بکشد ،اگر یون کلسیم در شیر نباشد حتی اگر کاپا کازئین بیرون کشیده شود رسوب نمی کند.

یک روش  لخته کردن پروتئینها( پنیر سازی)  با افزودن انزیمهای خاص صورت می گیرد.

در مرحله اول آنزیم روی کاپا کازئین اثر می کند و پیوند میان فنیل آلانین و متیونین را می شکند در نتیجه کاپا کازئین به دو بخش کازئینو ماکروپپتید محلول وپارا کاپا کازئین نامحلول شکسته می شود.

در مرحله دوم که غیر آنزیمی است،کازئین تغییر یافته تحت اثر یون کلسیم رسوب میکند.سایر آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین، نظیر پپسین و پروتئازهای میکروبی نیز می توانند همان پیوند ذکر شده را بشکنند.

انعقاد شیر توسط اسیدهم انجام می شود اگر PHشیر به۴/۶ برسد لخته  به وجود می آید .

درمورد رنین برای ایجاد لخته حتما یون کلسیم را نیاز داریم ولی در مورد اسید یون کلسیم را نیاز نداریم (از آبلیمو ،سرکه و.......)نیز می توان استفاده پس از جداشدن کازئین آنچه می ماند آب پنیر است (whey protein)این مایع که پس از رسوب دادن کازئین وصاف کردن آن به دست می آید حاوی گلوبولین ها ،لاکتوفرینها ،سرولوآلبومین ،ایمیونوگلوبینها ،پروتئوپپتوفرکشن ولاکتو فرین می باشد لاکتوفرین از پروتئینهای آهن دار است پروتئینهای بالا برخلاف کازئین به حرارت حساسند واگر دمااز۶۰درجه سلسیوس بالاتر رود رسوب می کنند ولی در مقابل اسید و رنین مقاومند.

نتیجه گیری

مکانیسم لخته سازی به عوامل مختلف بستگی دارد از جمله ساختار لخته‌ساز و مقدار آن، نوع وساختار کلویید، دما، PH  و همچنین انتقال ذرات برای چسیدن به همدیگر بستگی دارد.

انعقاد شیر با انعقاد کلویید ذرات رس در آب متفاوت است بنابراین نوع الکترولیت به کار رفته در آنها نیز متفاوت است. شیر را با افزودن اسیدها و تغییر در ساختار برخی مواد درون آن که فرایندی شیمیایی است میتوان لخته کرد در حالیکه ذرات خاک رس را با افزودن الکترولیت نمکهای Al3+ یا Fe3+ که فرایندی فیزیکی- شیمیایی است ته نشین می کنند.

بعلاوه نوع کاتیونهای انتخابی برای لخته سازی در آب نیز در فرایند لخته سازی موثر است. 

برای مثال 3+Al   هزار برابر +Na قابلیت انعقاد  در کلویید آبی دارد.

بنابراین عدم لخته شدن شیر پس از افزودن نمک خوراکی قاعده لخته شدن توسط الکترولیتها را نقص نمی کند.

منابع

1-شیمی تجزیه اسگوگ

2- ضیابری م.۱۳۸۳.تکنولوژی شیر وفرآورده های آن.نشر علوم کشاورزی.چاپ پنجم.

3- 

Bylund, G. (1995). Dairy processing handbook. tetrapak processing systems. Available Online at: http://afns.ualberta.ca/courses/Nufs403.

نوع مطلب : مطالب و نکات شیمی 3، 
کلید واژه ها : کلویید شیر،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 17 دی 1398 11:04 ب.ظ
Great information. Lucky me I recently found your site by accident (stumbleupon).

I have book-marked it for later!
دوشنبه 18 آذر 1398 11:26 ق.ظ
Aw, this was a really good post. Finding the time and actual effort to generate a top notch article… but what can I say… I
put things off a lot and never manage to get nearly anything done.
شنبه 16 آذر 1398 12:15 ب.ظ
I believe this is among the such a lot vital information for me.

And i'm satisfied reading your article. But should observation on few general things, The web site taste
is ideal, the articles is actually nice : D. Excellent process, cheers
دوشنبه 11 آذر 1398 04:15 ق.ظ
Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Thank you
یکشنبه 3 آذر 1398 08:41 ب.ظ
Hello to every one, it's genuinely a fastidious for me to pay
a visit this website, it consists of important Information.
چهارشنبه 29 آبان 1398 09:29 ب.ظ
Hey would you mind letting me know which web host
you're using? I've loaded your blog in 3 different browsers
and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good internet hosting provider
at a honest price? Kudos, I appreciate it!
یکشنبه 26 آبان 1398 12:29 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around
on Yahoo News. Do you have any tips on how to get
listed in Yahoo News? I've been trying for a while
but I never seem to get there! Thanks
پنجشنبه 23 آبان 1398 12:43 ق.ظ
Hello this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or
if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how
so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be
enormously appreciated!
چهارشنبه 17 مهر 1398 04:44 ب.ظ
Awesome issues here. I am very satisfied to peer your post.
Thanks a lot and I am taking a look forward to contact you.
Will you kindly drop me a e-mail?
سه شنبه 26 شهریور 1398 05:40 ق.ظ
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well
as the content!
دوشنبه 18 شهریور 1398 12:11 ق.ظ
Hey! I understand this is somewhat off-topic but I had to ask.
Does running a well-established blog like yours require a massive amount work?
I am brand new to writing a blog but I do write in my journal
everyday. I'd like to start a blog so I can easily share my experience and thoughts online.
Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring
blog owners. Thankyou!
سه شنبه 12 شهریور 1398 10:16 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or
if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
شنبه 2 شهریور 1398 08:17 ب.ظ
I visited many web pages except the audio feature for audio songs current at this web page is truly superb.
شنبه 2 شهریور 1398 12:46 ب.ظ
I'm amazed, I have to admit. Rarely do I come
across a blog that's both equally educative and amusing, and let me
tell you, you have hit the nail on the head.

The problem is something not enough people are
speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this during
my search for something regarding this.
سه شنبه 25 تیر 1398 03:49 ب.ظ
all the time i used to read smaller posts which as well clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading here.
سه شنبه 18 تیر 1398 08:07 ق.ظ
Wow, this article is nice, my younger sister is analyzing these things, thus I
am going to inform her.
شنبه 8 تیر 1398 06:35 ق.ظ
Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO?

I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing
very good results. If you know of any please share. Kudos!
دوشنبه 13 خرداد 1398 05:02 ب.ظ
Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I'm
going to come back once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and
continue to guide others.
دوشنبه 13 خرداد 1398 12:20 ق.ظ
Since the admin of this web site is working,
no doubt very quickly it will be renowned, due to its feature contents.
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 05:14 ب.ظ
Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's weblog link on your page at appropriate place and other person will also do similar for
you.
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:00 ب.ظ
Your method of explaining everything in this paragraph is in fact fastidious,
every one be able to effortlessly understand it, Thanks a lot.
جمعه 23 فروردین 1398 04:20 ق.ظ
You are so awesome! I do not suppose I've read through a single
thing like this before. So good to discover another person with a few
genuine thoughts on this issue. Really.. many thanks for
starting this up. This web site is one thing that is needed on the internet,
someone with a bit of originality!
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:22 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this website's articles every day along with a
cup of coffee.
دوشنبه 19 فروردین 1398 01:23 ق.ظ
This design is spectacular! You definitely know how
to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was
almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent
job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
یکشنبه 18 فروردین 1398 08:20 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a article author for your weblog.
You have some really great articles and I believe I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off,
I'd absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back
to mine. Please shoot me an email if interested.
Regards!
جمعه 16 فروردین 1398 11:08 ق.ظ
I'm not sure why but this website is loading very slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.
چهارشنبه 14 فروردین 1398 10:15 ب.ظ
Your style is very unique in comparison to other people I've read
stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity,
Guess I'll just bookmark this page.
شنبه 25 اسفند 1397 07:50 ب.ظ
I'm really impressed with your writing skills and also with the
layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it is
rare to see a nice blog like this one these days.
پنجشنبه 24 آبان 1397 05:55 ب.ظ
Every weekend i used to visit this website, as i
wish for enjoyment, for the reason that this this website conations
genuinely nice funny data too.
دوشنبه 21 آبان 1397 07:57 ق.ظ
Do you have any video of that? I'd want to find out more details.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30......
همراه ما

تلگرام

 [ ]

کانال تلگرامی ما: [ کلیک نمایید]
......
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...... ...... ......

کانال تلگرامی ما

......

کانال آپارات ما

.....
 
 
بالای صفحه
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو